راهنمای سامانه ساتع

آئین نامه اجرایی بند و تبصره ۹ قانون بودجه در سال 1400 لازم الاجراست. مطابق این بند قانونی سازمان‏ها و دستگاه‏های اجرایی و شرکت ها و بانک های سودده ملزم به واریز ۴۰ درصد از بودجه پژوهشی خود به حسابی خاص نزد خزانه داری کل کشور می باشند که می بایست صرف انجام پروژه های پژوهشی توسط دانشگاه ها و پژوهشگاه ها گردد.
این سازمان ها میبایست هر سه ماه ۲۵ درصد از این بودجه را به حساب مذکور واریز نمایند. بدیهی است مدیریت این اعتبار توسط دولت اتفاق خوبی است که از سال ۹۷ و با عنوان بند ط تبصره ۹ قانون بودجه آغاز شد و در سالهای  99 و 98 با موضوع بند ح تبصره ۹ ادامه یافته و زمینه را بری توسعه همکاریهای بین دانشگاه و صنایع و دستگاههای اجرایی کشور فراهم نمود.
قانونگذار در این باره پیش‌بینی کرده این بودجه به صورت تضمین شده برای تحقیقات دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در نظر گرفته شده و در چارچوب آئین نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران رسیده، با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری این اعتبارات در محل معین هزینه می شود.

دفتر همکاری های علمی، صنعتی و فناوری اقدامات فراگیری به منظور بهره ‏برداری از شرایط فراهم شده از این آیین نامه صورت داده است که نتیجه آن انعقاد بیش از ۲۰ قرارداد تا کنون بوده است.
متن آیین نامه در سالهای تصویب به شرح زیر می باشد و در هر سال تغییراتی در جهت بهینه شدن داشته است

لازم به توضیح است با توجه به محدودیت های اعلام شده از سوی ستاد ملی کرونا در خصوص حضور کارمندان در ادارات و لزوم دورکاری، در صورت عدم پاسخگویی داخلی مورد نظر، می توانید از طریق سیستم تلفن گویا پیام خود را ثبت و کد رهگیری دریافت نمایید. کاشناسان سامانه حداکثر ظرف مدت یک روز کاری پاسخ شما را در سیستم ثبت و یا در صورت نیاز با شما تماس خواهند گرفت. برای پیگیری دریافت پاسخ، پس از یک روز کاری به سامانه مراجعه و با ورود کد رهگیری پاسخ خود را دریافت نمایید.

جهت مشاهده باقی مانده اعتبار دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۹ کلیک کنید

در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی با داخلی ۲۳۰۳ سرکار خانم فروتن که به عنوان نماینده دانشگاه در سامانه بند ح به وزارت عتف معرفی گردیده ‏اند تماس حاصل فرمائید.

فهرست