پرسش‌های متداول


نحوه کسر بالاسری از قراردادهای تحقیقات صنعتی چگونه است؟

1)میزان کسر مالیات از قراردادهای تحقیقاتی چقدر است؟

با سلام
در حال حاضر ميزان 5% از مبلغ قرارداد توسط عمده کارفرمايان به هنگام واريز اعتبار مربوط به هر فاز از قرارداد کسر گرديده و مبلغ بصورت ماليات کسر شده در اختيار دانشگاه قرار می گیرد.

2)خواهشمند است قانون معافیت دانشگاه از مناقصات را بر روی سایت بگذارید.

با سلام
جهت دريافت قانون ترک تشريفات مناقصه در دانشگاه ها بر روی اینجا کليک نمائيد.

3)میزان کسر بالاسری از قراردادهای تحقیقاتی چقدر می باشد؟

با سلام و احترام
نحوه کسر بالاسری از قراردادهای تحقیقاتی و صنعتی قبلا بصورت آيين نامه در اختيار کليه اعضای هيات علمی دانشگاه قرار گرفته است. چنانچه از اعضای هيات علمی اين دانشگاه می باشيد جهت دريافت اطلاعات بيشتر با خانم يعقوبی(کارشناس انعقاد قراردادها) تماس حاصل فرمائيد. اطلاعات تماس: داخلی 2365


چند درصد ماليات از قراردادهای تحقيقاتی کسر می‌گردد؟


چند درصد حق بيمه از قراردادهای تحقیقات صنعتی کسر می گردد؟


مراحل انعقاد قرارداد چگونه است؟


چگونه صنايع متقاضی قراردادهای تحقيقاتی را شناسایی نمائیم؟

1) خواهشمند است اعلام فرمائيد چگونه می توان به نيازهای صنايع پی برد؟

با سلام

به اطلاع می رساند روزانه فراخوان های متعددی از صنايع گوناگون در ختيار دانشگاه قرار می گیرد که در همين سايت و در صفحه اصلی درج می گردد. لذا با مراجعه روزانه به سايت اين دفتر از نيازهای موجود در صنعت مطلع خواهید شد.


آيا دانشگاه ها از برگزاری مناقصات معاف می باشند؟


جهت ارسال پروپوزال به صنعت چه مراحلی را باید طی کنيم؟


Flagship به چه قراردادهایی گفته می‌شود؟


جهت دریافت چک به چه شخص یا اشخاصی در دفتر همکاری های علمی و صنعتی مراجعه نمائیم؟


خواهشمند است اعلام فرمائيد چگونه می توان به نيازهای صنايع پی برد؟

با سلام

به اطلاع می رساند روزانه فراخوان های متعددی از صنايع گوناگون در اختيار دانشگاه قرار می‌گیرد که در همين سايت و در صفحه اصلی درج می‌گردد. لذا با مراجعه روزانه به سايت اين دفتر از نيازهای موجود در صنعت مطلع خواهید شد.


فهرست