دفتر توسعه تعاملات دانشگاه با صنایع پایین دستی نفت و گاز

دفاتر توسعه تعاملات دانشگاه با وزارت نفت در اواخر سال ۱۳۹۵ با هدف گسترش همکاری­های علمی، پژوهشی و صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران با صنعت نفت که در زیر مجموعه‏‌های مختلف وزارت نفت سازمان‌دهی می‌شوند تاسیس گردیده و از ابتدای سال ۹۶ فعالیت خود را آغاز نموده است. این دفاتر به منظور سازماندهی ظرفیتهای دانشگاهی و معرفی بهینه آنها به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، افزایش تراز همکاریهای دانشگاه با این زیرمجموعه‏ های صنعتی، سوق دادن فعالیتهای تخصصی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به سمت نیازهای این صنایع و تاسیس زیر سازمانهایی در دانشگاه که بتوانند این امور را به صورت پایدار، نهادینه و ماموریتی تعقیب نمایند شکل گرفته است. در ادامه اقدامات سال ۹۵ که نقطه کانونی تعاملات دانشگاه با هر یک از صنایع، دانشکده دارای بیشترین ارتباط تخصصی و موضوعی انتخاب گردیده بود در این زمینه نیز دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز برای این منظور انتخاب شد.

با توجه به تفکیک سازمانی صنعت نفت این دفتر، از دو بخش صنایع پایین دستی و بالادستی نفت و گاز تشکیل گردیده است.

شایان ذکر است دانشگاه علم و صنعت ایران در راستای ماموریتهای محوله وزارت نفت در قالب مگا پروژه های ستاد اقتصاد مقاومتی به دانشگاهها در انتهای سال ۹۵ قرارداد مربوط به تاسیس انستیتوهای توربین گازی و اندازه گیری هوشمند و اجرا ماموریتهای محوله در قالب آنها را با این وزارتخانه به نمایندگی شرکت ملی گاز ایران منعقد نموده است. در صورت توفیق دفاتر توسعه تعاملات دانشگاه با صنعت نفت کشور که البته مستلزم مشارکت همگانی اعضای هیئت علمی دانشگاه است امید آن میرود تا در طی سالهای فرا رو بخش قابل توجهی از ظرفیتهای تخصصی دانشگاه در راستای نیازهای این صنایع بسیج و ساماندهی گردند.

دکتر علیرضا همّتی
مدیر دفتر توسعه تعاملات دانشگاه با صنایع پایین دستی نفت و گاز

تلفن: 021۷۷۲۴۱۳۲۴
ایمیل: alireza_hemmati@iust.ac.ir

رایانامه دفتر: niodpc_stc@iust.ac.ir
شماره تماس: 021۷۷۲۴۱۳۲۴
شماره نمابر دفتر بالادستی نفت و گاز: 021۷۳۰۲۱۲۷۴
شماره نمابر دفتر همکاری‌های علمی صنعتی و فناوری: 021۷۷۴۹۱۲۳۶

فهرست