سیاست گذاری‌های کلان و توسعه‌ای


برنامه‌ریزی فعالیت‌های دفتر همکاری‌های علمی و صنعتی در راستای اهداف بلند مدت دانشگاه

ایجاد دفاتر تعامل با صنایع و سازمان‌های مختلف به منظور ….

تهیه و تدوین آئین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها

فهرست