دفتر تعاملات با سازمان حفاظت محیط‎ زیست

دفتر تعاملات با سازمان حفاظت محیط‎ زیست در دفتر همکاری‎های علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه در سال ۹۵ و با توجه به در اختیار داشتن زیرساخت های آموزشی و پژوهشی مناسب و مطلوب مانند پژوهشکده‎ ها، قطب‎ های علمی، مراکز و آزمایشگاه‎ های تحقیقاتی، کارگاه‌های پیشرفته و انجمن ‎های علمی به منظور دستیابی به کیفیت‎ های برتر علمی در سطح ملی، منطقه‎ ای و بین‎ المللی و نیز پاسخگوئی به نیازهای اساسی کشور و همکاری گسترده تحقیقاتی و پژوهشی اعضای هیات علمی این دانشگاه در بخش‎های مختلف حوزه محیط‎ زیست و اجرای پروژ‎ه های بزرگ در این زمینه، تشکیل شد تا دانشگاه علم و صنعت ایران با حمایت‎های مادی و معنوی سازمان حفاظت محیط ‎زیست ایران و سازمانهای تابع آن قادر به ایفای نقش موثرتر در اجرای پروژه‎ های مرتبط با سازمان حفاظت از محیط‎ زیست گردد.

دکتر مطهره سعادت پور
مدیر دفتر تعاملات دانشگاه با سازمان محیط زیست
تلفن: 021۷۷۲۴۰۹۱۴
ایمیل: msaadatpour@iust.ac.ir

رایانامه دفتر: doe_stc@iust.ac.ir
شماره تماس: 021۷۷۲۴۰۷۲۷
شماره نمابر: 021۷۷۴۹۱۲۳۶

فهرست