سامانه جستجوی شغل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

سامانه جستجوی شغل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در راستای کمک به اشتغال زایی؛ دانشجویان محترم از این پس می توانند با مراجعه به سامانه جستجوی شغل وزارت تعاونٰٰ، کار و رفاه اجتماعی به آدرس ذیل از فرصت های شغلی این وزارت…
فهرست