دفتر تعاملات با وزارت نیرو حوزه آب

دفتر «توسعه تعاملات دانشگاه با حوزه آب وزارت نیرو»  در زیرمجموعه دفتر همکاری‎های علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه در سال ۹۵ راه اندازی گردیده و در طی سالهای طی شده، بستر ارتباطات دانشگاهیان با صنایع، دستگاههای اجرایی و بخشهای خصوصی کشور در حوزه آب بوده است. برخورداری از ظرفیتهای مناسب و مطلوب آموزشی، پژوهشی و فناورانه و زیرساختهای آزمایشگاهی و کارگاهی با هدف دستیابی به کیفیت‎های برتر علمی در سطح ملی، منطقه‎ای و بین‎المللی و نیز پاسخگوئی به نیازهای اساسی کشور و همکاری گسترده علمی، پژوهشی و فناورانه اعضای هیات علمی این دانشگاه در بخش‎های مختلف حوزه آب، به تشکیل «دفتر توسعه تعاملات دانشگاه با حوزه آب وزارت نیرو» منجر گردید. این دفتر با تلاش در جهت تعمیق پیوند ارتباطات علمی- صنعتی، سوق دهی پژوهشها به سمت تحقیقات کاربردی و متناسب با نیازهای صنعت کشور و ایجاد انگیزه در گسترش همکاریهای صنعت و دانشگاه در جهت رفع مشکلات کشور، قالب رسالت اجتماعی دانشگاه در همراستائی با سیاستهای کلی نظام آموزش عالی کشور را در طی این سالها فراهم نموده است.

دکتر مجید حسین‌زاده
مدیر دفتر تعاملات دانشگاه با وزارت نیرو
تلفن: 02177240398
ایمیل: Hosseinzadeh_m@iust.ac.ir

اسامی مدیران سابق دفتر تعاملات با حوزه آب وزارت نیرو دفتر همکاری های،علمی،صنعتی و فناوری:

نام : مطهره سعادت‌پور
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری – مهندسی عمران (آب و محیط زیست)
رتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : msaadatpour@iust.ac.ir
شماره تماس: 02177240398

رایانامه دفتر: imp_stc@iust.ac.ir
شماره تماس: 021۷۷۲۴۰۹۱۴
شماره نمابر: 021۷۷۴۹۱۲۳۶

فهرست