دفتر تعاملات با شهرداری‌ها

اسامی مدیران سابق دفتر تعاملات با شهرداری‌ها دفتر همکاری های،علمی،صنعتی و فناوری:

نام : سیذ جواد امامی
آخرین مدرک تحصیلی :دکتری معماری (دانشگاه شهید بهشتی)
رتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک :emami@iust.ac.ir
شماره تماس:۷۷۲۴۰۹۷۱

رایانامه دفتر: munici_stc@iust.ac.ir
شماره تماس: 021۷۷۲۴۰۷۱۹
شماره نمابر: 021۷۷۴۹۱۲۳۶

فهرست