دفتر تعاملات با حوزه حمل و نقل ریلی

دفتر توسعه تعاملات با حوزه حمل و نقل ریلی در سال ۹۵ با هدف توسعه همکاری های علمی، پژوهشی و صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران باحوزه حمل و نقل ریلی تاسیس گردید. با توجه به اینکه تنها دانشکده مهندسی راه آهن در خاور میانه در دانشگاه علم و صنعت ایران قراردارد و اهمیت صنعت حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از صنایع زیر بنایی نقش بسیار مهمی در حوزه های حمل­ و نقل، توسعه و اقتصاد کشور دارد. لزوم تشکیل این دفتر بیش ازپیش مورد توجه قرار گرفت.

این دفتر تلاش میکند به منظور ساماندهی ظرفیت های دانشگاهی و معرفی بهینه آنها به صنعت حمل و نقل ریلی و سوق دادن فعالیتهای تخصصی اعضا هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گام موثری بردارد.

اسامی مدیران سابق دفتر تعاملات با حوزه حمل و نقل ریلی دفتر همکاری های،علمی،صنعتی و فناوری:

نام : محمدرضا طلایی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
رتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیک :mrtalaee@iust.ac.ir
شماره تماس:021۷۷۲۴۰۹۲۴

نام : حبیب اله ملاطفی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای رشته مهندسی مکانیک (دانشگاه شیراز )
رتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : molatefiiust.ac.ir
شماره تماس:داخلی 8544

نام : مرتضی اسماعیلی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای عمران، گرایش مکانیک خاک و مهندسی پی (دانشگاه تهران)
رتبه علمی : استاد
پست الکترونیک :m_esmaeiliiust.ac.ir
شماره تماس:داخلی ۷۷۴۵۱۵۰۰

رایانامه دفتر: rail_stc@iust.ac.ir
شماره تماس: 021۷۷۲۴۰۷۱۹
شماره نمابر: 021۷۷۴۹۱۲۳۶

فهرست