دفتر توسعه تعاملات دانشگاه با صنایع بالادستی نفت

دفاتر توسعه تعاملات دانشگاه با وزارت نفت در اواخر سال ۱۳۹۵ با هدف گسترش همکاری­های علمی، پژوهشی و صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران با صنعت نفت که در زیر مجموعه‏‌های مختلف وزارت نفت سازمان دهی می‌شوند تاسیس گردیده و از ابتدای سال ۹۶ فعالیت خود را آغاز نموده است. این دفاتر به منظور سازماندهی ظرفیت‌های دانشگاهی و معرفی بهینه آنها به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، افزایش تراز همکاریهای دانشگاه با این زیرمجموعه‏‌های صنعتی، سوق دادن فعالیتهای تخصصی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به سمت نیازهای این صنایع و تاسیس زیر سازمان‌هایی در دانشگاه که بتوانند این امور را به صورت پایدار، نهادینه و ماموریتی تعقیب نمایند شکل گرفته است. در ادامه اقدامات سال ۹۵ که نقطه کانونی تعاملات دانشگاه با هر یک از صنایع، دانشکده دارای بیشترین ارتباط تخصصی و موضوعی انتخاب گردیده بود در این زمینه نیز دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز برای این منظور انتخاب شد.

با توجه به تفکیک سازمانی صنعت نفت این دفتر، از چهار بخش نفت، صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی و بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی تشکیل گردیده است.

شایان ذکر است دانشگاه علم و صنعت ایران در راستای ماموریتهای محوله وزارت نفت در قالب مگا پروژه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی به دانشگاهها در انتهای سال ۹۵ قرارداد مربوط به تاسیس انستیتوهای توربین گازی و اندازه گیری هوشمند و اجرا ماموریتهای محوله در قالب آنها را با این وزارتخانه به نمایندگی شرکت ملی گاز ایران منعقد نموده است. در صورت توفیق دفاتر توسعه تعاملات دانشگاه با صنعت نفت کشور که البته مستلزم مشارکت همگانی اعضای هیئت علمی دانشگاه است امید آن میرود تا در طی سالهای فرا رو بخش قابل توجهی از ظرفیتهای تخصصی دانشگاه در راستای نیازهای این صنایع بسیج و ساماندهی گردند.

دکتر روح الدین میری
مدیر دفتر توسعه تعاملات دانشگاه با صنایع بالادستی نفت
تلفن: 021۷۷۲۴۱۳۲۴
ایمیل: rohaldinmiri@iust.ac.ir

رایانامه دفتر: nioc_stc@iust.ac.ir
شماره تماس: 021۷۷۲۴۱۰۴۱
شماره نمابر: 021۷۷۴۹۱۲۳۶

فهرست