دفتر تعاملات با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دفتر تعاملات با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دفتر همکاری های علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه در سال ۹۵ با هدف برنامه‌ریزی و تسهیل تعاملات بخش‌های دولتی و خصوصی کشور با دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و اعضاء هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران تاسیس گردید. در دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده‌های مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و نیز پژوهشکده الکترونیک، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و مرکز پژوهش و فناوری توسعه بازی‌های رایانه‌ای از گذشته دارای تعاملات گسترده با بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی کشور در زمینه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده‌اند. این دفتر در پی ایجاد سازوکارهای لازم جهت ارتباط متقابل این واحدها با سازمانها و صنایع مرتبط با موضوعات فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

دکتر مهرداد آشتیانی
مدیر دفتر تعاملات با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر)
تلفن:  77240836
ایمیل: m_ashtiani@iust.ac.ir

اسامی مدیران سابق دفتر تعاملات با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دفتر همکاری های،علمی،صنعتی و فناوری:

نام : وصال حکمی
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری فناوری اطلاعات (دانشگاه صنعتی امیرکبیر )
رتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : vhakami@iust.ac.ir
شماره تماس:داخلی 5326

نام : محمد عبداللهی ازگمی
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی کامپیوتر (دانشگاه صنعتی شریف )
رتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیک: azgomi@iust.ac.ir
شماره تماس:داخلی 02173225325

رایانامه دفتر: ict_stc@iust.ac.ir
شماره تماس: 021۷۷۲۴۰۷۱۹
شماره نمابر: 021۷۷۴۹۱۲۳۶

فهرست