دفتر همکاری‌های علمی و صنعتی نقطه اتصال حقوقی و تخصصی دانشگاه با دستگاه‌های اجرائی، واحدهای R&D شرکت‌های صنعتی دولتی و غیر دولتی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، صنایع کشور و همه‌ سازمان‌هایی است که تعامل با این دانشگاه را هم‌راستا با ماموریت‌های خود تشخیص داده و برای ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات و خدمات سازمان متبوع خویش آماده همکاری های علمی و صنعتی با دانشگاه هستند. در همین راستا ما می کوشیم تا با استعانت به الطاف ایزد منان و با کمک و دستگیری شما اعضاء محترم هیأت علمی بتوانیم به عنوان حلقه مفقوده صنعت و دانشگاه عمل کرده و رشد و تعالی روز افزون صنعت کشور عزیزمان را ایجاد نمائیم.

ان شاء الله تعالی

نام: مهدی مقیمی
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی مکانیک
رتبه علمی: دانشیار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علم و صنعت ایران
شماره تماس مستقیم: ۷۷۲۴۰۴۴۸
شماره تماس داخلی: ۲۳۰۴
فاکس: ۷۷۴۹۱۲۳۶
پست الکترونیکی: moghimi[AT]iust.ac.ir
تاریخ صدور حکم : دی 1401

دفتر همکاری های علمی و صنعتی بیش از ۸۰ سال است که به طرق مختلف در دانشگاه مشغول به فعالیت می باشد، اما به شیوه امروزی، این دفتر در سال ۱۳۷۳ با عنوان رسمی “دفتر ارتباط با صنعت” تأسیس گردید. وظیفه اصلی این دفتر مدیریت اجرایی و حقوقی پروژه های مرتبط با حوزه صنعت تعریف شده است.لذا کلیه قراردادهای دانشگاه و صنعت بصورت رسمی از سال ۱۳۷۳ در این دفتر مدیریت شده است. در سال ۱۳۸۲ نام این دفتر به “دفتر مدیریت همکاری های علمی و صنعتی” تغییر یافت. در ادامه عنوان مدیران دفتر از سال ۱۳۷۴ تا به امروز آورده شده است.

نام: بیژن محمدی
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی هوافضا
رتبه علمی: دانشیار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه امیرکبیر
پست الکترونیکی: bijan_mohammadi@iust.ac.ir
دوره مدیریت : 99/07 تا 1401/10

نام: نوراله کثیری بیدهندی
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی شیمی
رتبه علمی: استاد
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه سوانزی انگلستان
پست الکترونیکی: kasiri@iust.ac.ir
دوره مدیریت : ۹۴/۱۱ تا ۹۹/۰۶

نام: محمد صدیقی
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری مکانیک
رتبه علمی: دانشیار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه بریستول انگلستان
پست الکترونیکی: sedighi@iust.ac.ir
دوره مدیریت: ۹۲/۱۱/۲ تا ۹۴/۱۱/۲۱

نام : سیدحسین سیدین
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری مواد و متالورژی (دانشگاه مک گیل، کانادا )
رتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی : seyedein@iust.ac.ir
دوره مدیریت: ۸۹/۱۲/۲۲ تا ۹۲/۱۰/۷

نام : امیرحسین دوائی مرکزی
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری مکانیک (دانشگاه مک گیل، کانادا )
رتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی : markazi@iust.ac.ir
دوره مدیریت:۸۵/۰۸/۳۰ تا ۸۷/۰۸/۳۰

نام :شادروان رضا عباس نیا
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری عمران (دانشگاه ایلی توی آمریکا )
رتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : abbasnia AT iust.ac.ir
دوره مدیریت: سال ۸۴-۸۵

نام : محسنعلی شایانفر
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری عمران (دانشگاه مک گیل کانادا)
رتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : shayanfar@iust.ac.ir
دوره مدیریت: سال ۸۴

نام : شهرام جدید
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری برق (انستیتو تکنولوژی هند)
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : jadid@iust.ac.ir
دوره مدیریت: ۸۲/۰۹/۳۰ تا ۸۴/۰۱/۱۷

نام : محمدسعید جبل عاملی
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس تهران )
رتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : jabal@iust.ac.ir
دوره مدیریت: سال ۸۰-۸۲

نام: نوراله کثیری بیدهندی
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی شیمی
رتبه علمی: استاد
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه سوانزی انگلستان
پست الکترونیکی: kasiri@iust.ac.ir
دوره مدیریت : ۷۸ تا ۸۰

نام : فرامرز جوانرودی
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری مکانیک (Imperial College لندن، انگلستان )
رتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : f.roodi@ic.ac.uk
دوره مدیریت: ۷۶/۰۱/۲۶ تا ۷۸/۱۰/۱۹

نام: دکتر سیدمحمدتقی صالحی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مواد و متالورژی
رتبه علمی: دانشیار
دانشگاه محل تحصیل: انگلستان (دانشگاه یومیست منچستر)
پست الکترونیک: salehi@iust.ac.ir

دوره مدیریت: ۷۰ تا ۷۵

فهرست