معرفی کارشناسان دفتر همکاری‌های علمی و صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران

اکبر نجاری

مسئول دفتر

شماره تماس: 77240442 – 77240448
شماره داخلی: 2304 – 2305
ایمیل: najary@iust.ac.ir

مهدی گلی

مسئول بایگانی و پشتیبانی

شماره تماس: 77240442-77240448
شماره داخلی : 2304- 2305
ایمیل: mgoli@iust.ac.ir

مریم فروتن

رییس اداره برنامه‌ریزی و نظارت

شماره تماس: 77240727
شماره داخلی :2303
ایمیل: mforoutan@iust.ac.ir

فاطمه زیوری

کارشناس مسئول واحد حقوقی

عقد قرارداد با صنعت
شماره داخلی:2365
تلفن تماس: 77241243
ایمیل: f_zivary@iust.ac.ir

لیلا محمدعلیزاده

کارشناس واحد حقوقی و مسئول صدور قرارداد داخلی

صدورتضامین قراردادها
شماره تماس: 77240083

ایمیل: L_Malizadeh@iust.ac.ir

رها معین الدینی

کارشناس واحد کنترل پروژه

پیگیری مالی گزارشات
ورود اطلاعات به سامانه ساجد (مفاصاحساب بیمه)
پیگیری استرداد تضامین

شماره تماس: 77240719
شماره داخلی: 2373
ایمیل: r_moeinedini@iust.ac.ir

فاطمه میراسماعیلی

کارشناس بیمه

پیگیری اخذ مفاصاحساب
شماره تماس: 77241264 – 09213943694
ایمیل: bimeh@iust.ac.ir

مریم عظیمی

واحد کنترل پروژه

ارسال گزارشات و
تجمیع اطلاعات دانش آموختگان

شماره تماس : 77491192
شماره داخلی: 2367
ایمیل: azimim@iust.ac.ir

علیرضا کبیر بیاتی

واحد کبد

پیگیری وصول مطالبات، پشتیبانی امور کارآموزی و انعکاس اخبار

شماره تماس :77240971
شماره داخلی: 2372
ایمیل: kabirbayatia@iust.ac.ir

مقداد مقدم

کارشناس سامانه های ستاد و وندور

پیگیری سامانه های ستاد و وندور، پیگیری امور بیمه

شماره داخلی:77241003
ایمیل: meghdadmoghaddam@iust.ac.ir

معصومه انصاری

عامل مالی معاونت پژوهشی و فناوری

شماره تماس: 77241196
شماره داخلی: 2313
ایمیل: ansarim@iust.ac.ir

الهام اسلامی

کارشناس مسئول واحد مالی

شماره تماس: 77241094
شماره داخلی: 2366
ایمیل: eslami@iust.ac.ir

زینب گرمابی

کارشناس واحد مالی

حسابدار معاونت پژوهشی
واریز به حساب مجریان
(اعضاء هیات علمی)

شماره تماس:77241196
ایمیل: garmabiz@iust.ac.ir

یحیی لطفی

کمک کارشناس واحد مالی

دکتر اسدالله رحمانی

رییس اداره تعاملات دانشگاه با حوزه های صنعتی

شماره تماس: 77241041
شماره داخلی: 2379
ایمیل: a_rahmani@iust.ac.ir

فرزانه شاملو

کارشناس تعاملات با وزارت نفت

انجام امور پیش از انعقاد قرارداد
(دریافت و ارسال پروپوزال، برگزاری جلسات، بازدیدها و نشست با صاحب نظران صنعتی)

شماره تماس: 77241324
شماره داخلی: 2362
ایمیل: shamloof@iust.ac.ir

مهری میرزایی

کارشناس تعاملات با آب و فاضلاب، محیط زیست، راه و شهرسازی، بهداشت و سلامت، کارشناس برگزاری نمایشگاه ها و کارشناس سرویس های صنعتی

انجام امور پیش از انعقاد قرارداد
(دریافت و ارسال پروپوزال، برگزاری جلسات، بازدیدها و نشست با صاحب نظران صنعتی)

شماره تماس :77240914
شماره داخلی : 2352
ایمیل: mirzaei@iust.ac.ir

زینب محمد بیگی

کارشناس تعاملات با وزارت دفاع، صمت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

انجام امور پیش از انعقاد قرارداد
(دریافت و ارسال پروپوزال، برگزاری جلسات، بازدیدها و نشست با صاحب نظران صنعتی)

شماره تماس:77240836
شماره داخلی : 2358
ایمیل: beigi_z@iust.ac.ir

زهرا کرابی

کارشناس تعاملات با شهرداری‌ها، صنایع ریلی،مپنا و حوزه برق وزارت نیرو

انجام امور پیش از انعقاد قرارداد
(دریافت و ارسال پروپوزال، برگزاری جلسات، بازدیدها و نشست با صاحب نظران صنعتی)

شماره تماس: 77240924
شماره داخلی: 2359
ایمیل: zahrakarabi@iust.ac.ir

علی احسانی

مسئول تدارکات

تلفن داخلی: 2370

احمدرضا شریفی

سرباز پژوهشیار
فهرست