معرفی کارشناسان دفتر همکاری‌های علمی و صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران

اکبر نجاری

مسئول دفتر

شماره تماس: 77240442 – 77240448
شماره داخلی: 2304 – 2305
ایمیل: najary@iust.ac.ir

مهدی گلی

مسئول بایگانی و پشتیبانی

شماره تماس: 77240836
شماره داخلی : 2358
ایمیل: mgoli@iust.ac.ir

مریم فروتن

رییس اداره برنامه‌ریزی و نظارت

شماره تماس: 77240727
شماره داخلی :2303
ایمیل: mforoutan@iust.ac.ir

مهری میرزایی

کارشناس واحد عقد قراردادها

عقد قراردادهای بیرونی، تفاهم نامه و صدور تضامین

شماره تماس :77241243
شماره داخلی : 2365
ایمیل: mirzaei@iust.ac.ir

لیلا محمدعلیزاده

کارشناس واحد عقد قراردادها

صدور قراردادهای داخلی و کسر از حقوق
شماره تماس: 77240083

ایمیل: L_Malizadeh@iust.ac.ir

رها معین الدینی

کارشناس واحد کنترل پروژه

اخذ تاییده پژوهشی بودن قراردادها از سامانه ساجد، انجام مکاتبات مربوط به پیگیری رفع مشکلات قراردادها با کارفرمایان
شماره تماس: 77240719
شماره داخلی: 2373
ایمیل: r_moeinedini@iust.ac.ir

فاطمه میراسماعیلی

کارشناس بیمه

پیگیری اخذ مفاصاحساب
شماره تماس: 77241264 – 09213943694
ایمیل: bimeh@iust.ac.ir

زهرا کرابی

کارشناس واحد کنترل پروژه

ارسال گزارشات و صدور صورتحساب از سامانه مودیان
شماره تماس: 77240914
شماره داخلی: 2352
ایمیل: zahrakarabi@iust.ac.ir

علیرضا کبیر بیاتی

کارشناس واحد کنترل پروژه

پیگیری وصول مطالبات، پشتیبانی امور کارآموزی، انعکاس اخبار و نماینده مرکز هدایت شغلی دانشگاه

شماره تماس :77240971
شماره داخلی: 2372
ایمیل: kabirbayatia@iust.ac.ir

مقداد مقدم

کارشناس واحد کنترل پروژه

تشکیل پرونده بیمه- برگزاری مناقصات از سامانه ستاد- دریافت کد کالا و خدمات از سامانه امور مالیاتی
شماره داخلی:77241003
ایمیل: meghdadmoghaddam@iust.ac.ir

معصومه انصاری

عامل مالی معاونت پژوهشی و فناوری

شماره تماس: 77241196
شماره داخلی: 2313
ایمیل: ansarim@iust.ac.ir

الهام اسلامی

کارشناس مسئول واحد مالی

شماره تماس: 77241094
شماره داخلی: 2366
ایمیل: eslami@iust.ac.ir

زینب گرمابی

کارشناس واحد مالی

حسابدار معاونت پژوهشی
واریز به حساب مجریان
(اعضاء هیات علمی)

شماره تماس:77241196
ایمیل: garmabiz@iust.ac.ir

یحیی لطفی

کمک کارشناس واحد مالی

دکتر اسدالله رحمانی

رییس اداره تعاملات دانشگاه با حوزه های صنعتی

شماره تماس: 77241041
شماره داخلی: 2379
ایمیل: a_rahmani@iust.ac.ir

فاطمه زیوری

کارشناس مسئول اداره تعاملات دانشگاه با حوزه های صنعتی

فرزانه شاملو

کارشناس اداره تعاملات دانشگاه با حوزه های صنعتی

شماره تماس: 77240924
شماره داخلی: 2359
ایمیل: shamloof@iust.ac.ir

مریم عظیمی

کارشناس اداره تعاملات دانشگاه با حوزه های صنعتی

ارسال پروپوزال ها

شماره تماس : 77491192
شماره داخلی: 2367
ایمیل: azimim@iust.ac.ir

مهدی گلی

کارشناس اداره تعاملات با حوزه های صنعتی

شماره تماس: 77240836
شماره داخلی : 2358
ایمیل: mgoli@iust.ac.ir

علی احسانی

مسئول تدارکات

تلفن داخلی: 2370

احمدرضا شریفی

سرباز پژوهشیار
فهرست