دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
استعلام قیمت طرح پژوهشی شرکت شهرکهای صنعتی تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | 
شرکت شهرکهای صنعتی تهران در نظر دارد طرح پژوهشی خود را تحت عنوان "مطالعه تطبیقی سیاست های توسعه خوشه های کسب و کار در ایران و کشورهای منتخب" را طبق شرح خدمات واگذار نماید. اساتید محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر از مفاد طرح پژوهشی و نامه شرکت شهرکهای صنعتی تهران به لینک زیر مراجعه نمایند. 

نامه شرکت شهرکهای صنعتی تهران و شرح خدمات طرح پژوهشی 

اساتید محترم جهت ارتباط و ارسال پیشنهاد پروژه مذکور به لینک زیر مراجعه نمایند. 

ارسال پیشنهاد پروژه 
 

 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=9.406.50574.fa
برگشت به اصل مطلب