دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- تاریخچه
تاریخچه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

     دفتر همکاری های علمی، صنعتی و فناوری بیش از 80 سال است که به طرق مختلف در دانشگاه مشغول به فعالیت می باشد. اما به شیوه امروزی این دفتر در سال 1373 با عنوان رسمی دفتر ارتباط با صنعت تأسیس گردید. وظیفه اصلی این دفتر مدیریت اجرایی و حقوقی  پروژه های مرتبط با حوزه صنعت تعریف گردیده است.لذا کلیه قراردادهای دانشگاه و صنعت بصورت رسمی از سال 1373 در این دفتر مدیریت شده است. در سال 1382 نام این دفتر به دفتر مدیریت همکاری های علمی و صنعتی تغییر یافت. و در سال 1386 با اضافه شدن بخش فناوری به وزارت علوم و تحقیقات و نام نهادن این وزارتخانه تحت عنوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این دفتر نام تازه ای به خود گرفت و در حال حاضر با اضافه شدن دفتر مالکیت فکری این دفتر تحت عنوان دفتر همکاری های علمی، صنعتی و فناوری مشغول به فعالیت می باشد. در ادامه تاریخچه ای از تغییرات مدیریتی این مرکز طی سال های 74 تا کنون موجود می باشد که به آن خواهیم پرداخت.


AWT IMAGE

نام: نوراله کثیری بیدهندی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی شیمی

  رتبه علمی: دانشیار

 دانشگاه محل تحصیل : Swansea University in the UK - 1372

  پست الکترونیکی:  kasiri AT iust.ac.ir

 تاریخ صدور حکم : بهمن  94

رزومه


AWT IMAGE

نام: محمد صدیقی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری مکانیک

  رتبه علمی: دانشیار

 دانشگاه محل تحصیل : Bristol، انگلستان

  پست الکترونیکی: sedighi AT iust.ac.ir

 تاریخ صدور حکم : دی 92


AWT IMAGE نام : سیدحسین سیدین

مدرک تحصیلی : دکتری مواد و متالورژی (دانشگاه مک گیل، کانادا )

 رتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی : seyedein AT iust.ac.ir

تاریخ مدیریت : از بهمن 87 تا دی 92

رزومه


مرکزی

 نام : امیرحسین دوائی مرکزی

مدرک تحصیلی : دکتری مکانیک (دانشگاه مک گیل، کانادا )

 رتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی : markazi AT iust.ac.ir 

تاریخ مدیریت : از سال 85 تا بهمن 87

رزومه


عباس نیا

نام : رضا عباس نیا

مدرک تحصیلی : دکتری عمران (دانشگاه  ایلی توی، آمریکا )

رتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : abbasnia AT iust.ac.ir 

تاریخ مدیریت : سال 84-85

رزومه


شایانفر

نام : محسنعلی شایانفر                                                  

مدرک تحصیلی : دکتری عمران (دانشگاه مک گیل کانادا)

رتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : shayanfar AT iust.ac.ir 

تاریخ مدیریت : سال 84

رزومه


جدید

نام : شهرام جدید                                                          

مدرک تحصیلی : دکتری برق (انستیتو تکنولوژی هند)

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : jadid AT iust.ac.ir 

تاریخ مدیریت : سال 82-83

رزومه


جبل عاملی

نام : محمدسعید جبل عاملی

مدرک تحصیلی : دکتری صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس تهران )

رتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : jabal AT iust.ac.ir 

تاریخ مدیریت : سال 80-82

رزومه


کثیری

نام : نور الله کثیری

مدرک تحصیلی : دکتری مهندسی شیمی (دانشگاه سوانزی انگلستان )

رتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : kasiri AT iust.ac.ir 

تاریخ مدیریت : سال 78-80

رزومه


AWT IMAGE

نام: دکتر سیدمحمدتقی صالحی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مواد و متالورژی

رتبه علمی: دانشیار

دانشگاه محل تحصیل: انگلستان (دانشگاه یومیست منچستر)

پست الکترونیک: salehi@iust.ac.ir

تاریخ صدور حکم:


جوانرودی

نام : فرامرز جوانرودی

مدرک تحصیلی : دکتری مکانیک (Imperial College لندن، انگلستان )

رتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : f.roodi AT ic.ac.uk 

تاریخ مدیریت : سال 74-78

رزومه

نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=9.191.92.fa
برگشت به اصل مطلب