[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور آموزشی::
امور پژوهشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
پردیس و مجازی::
آیین نامه ها و فرم ها::
تسهیلات پایگاه::
::
اطلاعات تماس

AWT IMAGE

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

کدپستی: 13114-16846

صندوق پستی: 163-16765

تلفن:9-77491228

فاکس:77240488

پست الکترونیکی:

meresearch@iust.ac.ir

..
سیستم جامع گلستان

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
سایت دانشکده مکانیک را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
   
..
قطب علمی

AWT IMAGE

قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک

..
کادمان

AWT IMAGE

کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

..
:: جوانرودی ::
AWT IMAGE

  نام: دکتر فرامرز جوانرودی

  رتبه علمی: استادیار

  تلفن: 50-77240540 داخلی:2911

  فاکس: 77240488

  پست الکترونیکی: javanroodi@iust.ac.ir

  آدرس: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

           تهران، ایران

 

 •   Educational Background

    1979 - 1983 The City University, St John Street London EC1.

                         BSc. Hons. Degree in Mechanical Engineering.

    1983 - 1985 University of Manchester Institute of Science and Technology MSc. Mech. Eng.

                        (Applied Mechanics)

                        Subjects: Elasticity, plasticity, metal forming, material science and design.

                        Dissertation title – Tensile Testing of Green Compacts Produced by Rotary Forging

    1985 - 1989 Imperial College of Science, Technology and Medicine, London. PhD.

                        Creep and Creep-Fatigue Crack Growth

   

    Teaching Experience

    1983 - 1985 Part time teaching assistant at University of Manchester Institute of Science and

                        Technology

    1985 - 1990 Imperial College of Science, Technology and Medicine.
                        Teaching fracture mechanics and strength of material for undergraduate and

                         graduate experimental and theoretical work for thesis.

    2001 - 2002 Academic visitor at imperial College of Science, Technology and Medicine.

    1990-           Iran University of Science and Technology. My teaching activities include

                        undergraduate and postgraduate courses. Static, Design and mechanics

                        of materials for undergraduate and metal forming, advanced coating technology

                        and fracture mechanics for post graduate students. I have been supervising

                        more than 100 undergraduate, postgraduate and PhD. student projects.

   

    Research & Administration Experience

    1985 - 1989 Research Assistant. Imperial College of Science, Technology and Medicine.

                        The research project was concerned with the prediction of failure at elevated

                         temperatures of cracked engineering components. The project brought together a

                         number of important theoretical ideas into a form that can be used by industry.

    1988 - 1990 Post doctorate research assistant. Imperial College of Science, Technology and

                        Medicine. The research project, which was funded by the Department of Trade

                        and Industry, was concerned with the prediction of components lifetimes.

    1995 - 1998 Course developer and director for M.Sc. in Manufacturing Technology at Iran

                        University of Science and Technology.

    1990 - 2001 Adviser on research projects, funded by Iran Central Electricity Board (Tavanir),

                        concerned with the production and evaluation of high temperature components

                        for power plants.

    2001 - 2005 I was commissioned to erect the International University of chabahar, this

                        educational establishment is part of University of London External program.

   

   

    طرح ­ های تحقیقاتی- صنعتی برای صنایع داخلی

  • طراحی وتدوین تکنولوزی ساخت پیچ و مهره برای صنعت نفت - شرکت ساخت تجهیرات نفت
  • طراحی دستگاه تست فنر و اتومسیون آزمایشگاه شرکت مگا موتور - شرکت مگا موتور
  • تحلیل استاتیکی و دینامیکی فنر - صنایع دفاع
  • طراحی وساخت ماهک گیربکس - شرکت چرخشگر
  • احداث کارخانه شالی کوبی در فریدونکنار – وزارت بازرگانی
  • تدوین دانش فنی و ساخت پره ردیفهای 1و2و9 توربین بخار نیروگاه بعثت - وزارت نیرو
  • تدوین دانش فنی و ساخت پره ردیف 1 توربین گاز از جنس سوپر آلیاژ - وزارت نیرو
  • تحلیل خرابی پوشش ها در پره های توربین گاز - وزارت نیرو
  • تحلیل خرابی و تخمین عمر پره توربین گاز از جنس سوپرآلیاژ وازدیاد طول عمر پره - وزارت صنایع
  • تخمین عمر باقیمانده تجهیزات در صنایع فرآیندی و نیروگاهی - وزارت نیرو و نفت
  • بررسی شکست پروانه­های پمپ اسید در گردش و خوراک اسید فسفریک در واحد D.A.P - شرکت پتروشیمی
  • بررسی علل ترک خوردن جوش ها در خطوط لوله آمین - شرکت پتروشیمی
  • بررسی علت شکست شافت سانتریفیوژ واحد 200 - شرکت پتروشیمی
  • بررسی و بهینه سازی در ساختار گیربکس مخازن واکنش - پتروشیمی رازی
  • بررسی شکست پیستون کمپروسور گاز آمون ی اک واحد 100 - پتروشیمی رازی
  • بررسی علت شکست محور جعبه دنده بالا بر واحد - پتروشیمی رازی
  • طراحی و ساخت قالب سپر کامیون بنز - بنز خاور
  • برسی پارامترهای مثر در تخمین عمر قطعات در دمای بالا و ارایه پیشنهاد جهت افزایش عمر – شرکت ملی گاز

   

    Fields of Interest

  • Metal forming
  • Fracture at high temperature
  • Creep / Fatigue
 •   Publications

   a) Journal Papers

    b) International and national conference papers

  • F. Djavanroodi and M. Ebrahimi, [2010]. “Computational analysis of sheet via continuous equal channel angular pressing”, 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering – ICME, 2010, Babol Noshirvani University of Technology . Babol, Iran
  • F. Djavanroodi and M. Ebrahimi, [2009]. “Effect of die channel angle in equal channel angular pressing”, 9th Iranian Conference on Manufacturing Engineering, – ICME, 2009, The University of Birjand, Birjand, Iran
  • F. Djavanroodi and M. Ebrahimi, [2009]. “Mechanical properties of commercial pure aluminum in the ECAP process”, 9th Iranian Conference on Manufacturing Engineering, – ICME, 2009, The University of Birjand, Birjand, Iran
  • K. Asghari, F.DJavanroodi, R. Madoliat, H.Shahabbaspour, [2009]. “Prediction the Fracture Mechanics Parameter Using Artificial Neural Networks” ISME international mechanical engineering congress, Tehran University, 19-21-May, 2009.
  • P. Koochebaghi, R. Madoliat, F.Djavanroodi and S. Eskandari, [2007]. “ Prediction of cold rolling force in 1100 aluminium sheet using Artificial Neural Networks ” 2 nd Tehran international congress on manufacturing engineering, - ICME, 2007, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
  • M.Gheisary, F.Djavanroodi, [2007]. “Friction and Strain Hardening Coefficient on Double Bulge Tube Hydroforming” 2 nd Tehran international congress on manufacturing engineering, - ICME, 2007, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
  • Djavanroodi, F. Derogar, A. [2009]. “Experimental evaluation of forming limit diagram for Ti6Al4V titanium alloys sheets using floating disc” 8th International conference of Iranian Aerospace Society, - IAS2009, Malek Ashtar University, Isfahan, Iran
  • Djavanroodi, F. Derogar, A. [2009]. “ Calculation of Forming Limit Diagram (FLD) for Ti-6Al-4V sheet with Experimental Data & Finit Element Method & Artificial Neural Network ”, 9th Iranian Conference on Manufacturing Engineering, – ICME, 2009, The University of Birjand, Birjand, Iran.
  • Djavanroodi, F. Nosrati, M. Derogar, A. [2008]. “Application of neural network in calculating stress intensity factor for three point bend test” 7th International conference of Iranian Aerospace Society, - IAS2008, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
  • Djavanroodi, F. Nosrati, M. Derogar, A. [2008]. “Stress intensity factor calculation using numerical and neural network” ISME2008 international mechanical engineering congress, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.
  • H.R. Molladavoudi 1, F. Djavanroodi, [2009]. “Experimental study of the effects of thickness reduction on Mechanical properties and spinning accuracy for aluminum 7075-O , during flow forming”, 9th Iranian Conference on Manufacturing Engineering, – ICME, 2009, The University of Birjand, Birjand, Iran
  • H.R. Molladavoudi 1, F. Djavanroodi, [2009]. “Influence of feed rate on Mechanical properties and spinning accuracy for aluminum 7075-O , during flow forming” 8th International conference of Iranian Aerospace Society, - IAS2009, Malek Ashtar University, Isfahan, Iran
  • Sh. Abbasnejad D, H. Nezami.E, F. Djavanroodi, [2008]. “EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ANALYSIS FOR HYDROFORMING OF ALUMINUM ALLOY, Al 7075, ASSISTED BY FLOATING DISK”, The 13th International Conference on Machine Design and Production 03-05 September 2008, Istanbul, Turkey.
  • H. Nezami. E, Sh.Abbasnejad. D, F. Djavanroodi, [2008]. “A NEW EXPERIMENTAL METHOD FOR HYDROMECHANICAL DEEPDRAWING OF TITANIUM ALLOY, TI6Al4V”, The 13th International Conference on Machine Design and Production 03-05 September 2008, Istanbul, Turkey.
  • Sh. Abbasnejad D, H. Nezami.E, F. Djavanroodi, [2009] . “ A New Method of Ti6Al4V Hydroforming, Used in Aerospace Structures ” 8th Iranian Aerospace Society Conference Feb. 2009, Malek-e-Ashtar University of Technology, Isfahan, Iran.
  • Sh. Abbasnejad D, H. Nezami.E, F. Djavanroodi, [2009] . “ Obtaining the flow stress curve of Aluminum alloy sheet, Al7075, from hydraulic bulge test ”, 5th International Conference and Exhibition on Design and Manufacturing of Machines and Dies/Molds, June 2009, Kushadasi, Turkey.
  • Djavanroodi, F. Nikbin, K. Kargar-nejad, S. Hamrang, A. [2007]. “Three dimensional stress analysis and life assessment of gas turbine blade“ 15th International Conference on mechanical engineering- ISME 15-17, May 2007 Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran.
  • Djavanroodi, F. Abrinia, K. and Pirgholi, A. [2007]. “Clearance and die V- ring radius effects on fine blanking using finite element method“ 15th International Conference on mechanical engineering- ISME 15-17, May 2007 Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran.
  • Djavanroodi, F. Kargar-nejad, S. and Hamrang, A. [2006]. “ Numerical determination of Limit Load using Elastic Modulus Reduction (E.M.R . ) method“ The Third International Conference On Advances In Mechanical Engineering And Mechanic 24-26, Dec. 2006, Tunesia .
  • Djavanroodi, F. Sabeghi, M. [2006]. “ Analysis of parameters affecting warping in radial forging process ’’. 7th world congress on computational mechanics 16-22, July , 2006 USA.
  • Djavanroodi, F. Rahmani, V. [2006]. “ Fatigue failure and life estimation of a cold forging die using a Finite element analysis ’’ . 14th International Conference on mechanical engineering- ISME Apr 2006 Esfahan University of Technology, Esfahan, Iran.
  • Djavanroodi, F. and Sabeghi, M. [2005]. “ Analysis of the effective parameters on the radial process by a 2D finite element method“ Tehran International Congress on Manufacturing Engineering (TICME 2005) 12-15, Dec. 2005 , Tehran, Iran.
  • Djavanroodi, F. Gowhari-Anaraki, A. R. [2005]. “ Low cycle fatigue life prediction for spot-weld joints’’. 5th International ASTM/ESIS Symposium on Fatigue and Fracture Mechanics 18-20 May 2005, USA.
  • Djavanroodi, F. and Soltani, A. [2001]. “Life Assessment and Extension of 1%Cr1/2%Mo Pipe Steel.”5th International Mechanical Engineering Conference, ISME2001, Tehran, Iran. P11 - 21.
  • Djavanroodi, F. and Shariari, D. [2001]. “Design and Analysis Using Finite Element Method For Fixture used in Production of Turbine Blade.” 5th International Mechanical Engineering Conference, ISME2001, Tehran, Iran. P595 - 607.
  • Djavanroodi, F. and Nikbin, K. [2001]. “Prediction of Crack Growth and Residual Life under Creep Loading”. 5th International Mechanical Engineering Conference, ISME2001, Tehran, Iran. P93 - 107.
  • Djavanroodi, F. and Karimi, H. [2001]. “Life Assessment and Extension of Nickel Base Supre Alloy IN738L.C. used in Gas Turbine Blades”. 5th International Mechanical Engineering Conference, isme2001, Tehran, Iran. P521 - 531.
  • Ahmadian, H. and Djavanroodi, F. [2001]. “Sensitivity of Geometrical Tolerances on Turbine Blades Natural Frequencies”. 5th International Mechanical Engineering Conference, ISME2001, Tehran, Iran. P741 - 746.
  • Djavanroodi, F [1998]. “Remnant Life Assessment of Super Alloy IN 738 L.C. Gas Turbine Blades” Proceedings of the sixth International Annual Conference, Institute of Mechanical Engineers, Tehran, Iran.
  • Djavanroodi, F. [1998]. “Analytical Behaviour of Multi-Layer Springs Used in Military Applications”. Proceedings of the sixth International Annual Conference, Institute of Mechanical Engineers, Tehran, Iran.
  • Djavanroodi, F. [1998]. “Fatigue Life Assessment of Dies used in Manufacturing Car Components” Proceedings of the sixth International Annual Conference, Institute of Mechanical Engineers, Tehran, Iran.
  • Djavanroodi, F. [1995]. “Manufacturing of Steam Turbine Blades from Recycled Material” Proceedings of the third Annual Conference, Institute of Mechanical Engineers, Tehran, Iran.
  • Djavanroodi, F. Nikbin, K. and Webster, G.A. [1994]. “Prediction of Transient Effect During Early Stages of Creep Crack Growth’’. 10th European conference of Fracture Mechanics 20 - 23 September 1994, Berlin, FRG.
  • Djavanroodi, F. Nikbin, K. [1994] “High Temperature Crack Growth in Low Alloy steels and Nickel - Base super Alloy Steel Under Static and Cyclic Loading.” Localized Damage 94 - 21 to 23 June 1994, Udine, Italy.
  • Djavanroodi, F. Nikbin, K. and Webster, G.A. [1994]. “Influence of Service Exposure Frequency and Size Effect on High Temperature Crack Growth on A 1%Cr 1%Mo 1/4%V Rotor Steel and 21/4%Cr 1%Mo Pipe Steel.” Material For Advanced Power Engineering 3 - 6 October 1994, Liege, Belgium.
  • Djavanroodi F. Nikbin, K. [1993]. “Engineering Concepts in High Temperature Design and Life Prediction Extension Procedure in the Power Generation Industry.” 8th International Power system Conference, Tehran, Iran, pp.219 - 227.
  • Djavanroodi, F. [1993]. “Mechanical Behavior of Alloy Steel Used in Steam Turbines Under Static and Cyclic Loading at High Temperatures.” 2nd Annual Conference, Institute of Mechanical Engineers 1993, Tehran, Iran.
  • Djavanroodi, F., Etemad, M. and Nikbin, B. [1992]. “A High Temperature Life Prediction Crack Growth Methodology for the Power Generation Industry.” 7th International Power system Conference, Tehran, Iran, pp.182 - 193.
  • Djavanroodi, F., Abrinia, K. and Blourbar, A. [1992]. “Determination of the Crack Growth Behaviour Pre-Exposed 14MoV63 Steel” Proceedings of the first Annual Conference, Institute of Mechanical Engineers, Tehran, Iran. pp.61 – 63
  • Djavanroodi, F. and Webster, G.A. [1990]. “Influence of Service Exposure on High Temperature Crack Growth in Low Alloy Steels.” High Temperature Materials for Power Engineering, part I (Ed) E. Bachelet et al, Kliwer academic Publishers, Liege, Belgium. pp. 705 - 714
  • Hollstein, T., Webster, G.A. and Djavanroodi F. [1990]. “Creep crack Growth in a 1%CrMoV Steel and a 32%Cr Alloy”. Proceedings of the 8th European Conference on Fractures, Torino, Italy. Published in Fracture Behaviour and Design of Materials and Structures, Vol. III, EMAS, Warley. pp. 1249 - 1256.
  • Hollstein, T., Webster, G.A. and Djavanroodi F. [1989]. “Creep Crack Growth in 1%CRMOV Steel” An elevation of Cost 505 Creep Crack Growth Round Robin, prepared for the European Economic Community.
  • Hollstein, T., Webster, G.A. and Djavanroodi F. [1989]. “Creep Growth in 1%CrMoV Steel and Alloy 800H” The Results of an EGF Round Robin, IWM Report.
  • Hollstein, T., Webster, G.A. and Djavanroodi F. [1988]. “High Temperature Crack Growth in Alloy 800H and a 1%CrMoV Steel - The Results of a Round Robin” Proceedings of the 7th European Conference of Fracture, Budapest, Hungary, Published in Failure Analysis - Theory and Practice, Vol.II, EMAS. pp. 656 – 668

    c) Technical Reports

  • تدوین دانش فنی و تست کنترل کیفی ساخت پیچ و مهره برای صنعت نفت ] [ 1994 - شرکت ساخت تجهیرات نفت
  • تدوین تست فنر و اتومسیون آزمایشگاه شرکت مگا موتور [1995] - شرکت مگا موتور
  • تحلیل استاتیکی و دینامیکی فنر [1996] - صنایع دفاع
  • تدوین دانش فنی ساخت ماهک گیربکس [1997] - شرکت چرخشگر
  • تدوین دانش فنی ساخت پره ردیفهای 1و2و9 توربین بخار نیروگاه بعثت [1999] - وزارت نیرو
  • تدوین دانش فنی و ساخت پره ردیف 1 توربین گاز از جنس سوپر آلیاژ [2000] - وزارت نیرو
  • تحلیل خرابی پوشش ها در پره های توربین گاز [2000] - وزارت نیرو
  • تخمین عمر باقیمانده تجهیزات در صنایع فرآیندی و نیروگاهی [2000] - وزارت نیرو و نفت
  • تدوین علت شکست پروانه­های پمپ اسید در گردش و خوراک اسید فسفریک در واحد D.A.P [2001] - شرکت پتروشیمی
  • تدوین علل ترک خوردن جوش ها در خطوط لوله آمین [2001] - شرکت پتروشیمی
  • تدوین علت شکست شافت سانتریفیوژ واحد 200 [2001] - شرکت پتروشیمی
  • تدوین بهینه سازی در ساختار گیربکس مخازن واکنش [2002] - پتروشیمی رازی
  • تدوین علت شکست پیستون کمپروسور گاز آمون ی اک واحد 100 - پتروشیمی رازی
  • تدوین علت شکست محور جعبه دنده بالا بر واحد - پتروشیمی رازی
  • تدوین دانش فنی طراحی و ساخت قالب سپر کامیون بنز [1996] - بنز خاور
  • تدوین پارامترهای موثر در تخمین عمر قطعات در دمای بالا و ارایه پیشنهاد جهت افزایش عمر [2009] – شرکت ملی گاز
  • Webster, G.A. and Djavanroodi, F. [1986] “Determination of the Crack Growth Behavior and Failure Mode of Pre-Exposed Material I” Technical Report. Cost 505, Group 2 - Remnant Life, Project UK26, prepared for the European Economic Community.
  • Webster, G.A. and Djavanroodi, F. [1986] “Elevated Temperature Crack Growth in Steam-Turbine Materials I”. Technical Report. Cost 505, Group 6A - High Temperature Crack Growth, Project UK 18, prepared for the European Economic Community.
  • Webster, G.A. and Djavanroodi, F. [1987] “ Elevated Temperature Crack Growth in Steam-Turbine Materials II”. Technical Report. Cost 505, Group 6A- High Temperature Crack Growth, Project UK 18, prepared for the European Economic Community.
  • Webster, G.A. and Djavanroodi, F. [1988] “Determination of the Crack Growth Behavior and Failure mode of Pre-Exposed Material II” Technical Report. Cost 505, Group 2 Remanent Life, Project UK 26, prepared for the European Economic Community.
  • Webster, G.A. and Djavanroodi, F. [1989] “Elevated Temperature Crack Growth in Steam-Turbine Materials III”. Technical Report. Cost 505, Group 6A. High Temperature Crack Growth, Project UK 18, prepared for the European Economic Community.
  • Webster, G.A. and Djavanroodi, F. [1989] “Determination of the Crack Growth Behaviour and Failure Mode of Pre-Exposed Material III”. Technical Report. Cost 505, Group 2 - Remnant Life, Project UK 26, prepared for the European Economic Community.
  • Webster, G.A. and Djavanroodi, F. [June - 1990] “Predictions of Crack Growth and Residual Life under Creep, Creep-Fatigue and Thermal Loading” Technical Report. Cost 501 - Round 2, Working Package 5, Project UK 7, prepared for the European Economic Community.
  • Webster, G.A., Djavanroodi, F. and Nikbin, K.M. [November - 1990] “Predictions of Crack Growth and Residual Life under Creep, Creep-Fatigue and Thermal Loading.” Technical Report. Cost 501 - Round 2, Working Package 5, Project UK 7, prepared for the European Economic Community.

    Courses Taught

 • دفعات مشاهده: 24010 بار   |   دفعات چاپ: 4196 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 243 بار   |   0 نظر

  کد امنیتی را در کادر بنویسید >
     
  سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  School of Mechanical Engineering
  Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 53 queries by YEKTAWEB 3705